Вас вітає кафедра початкової освіти!

 

Дякуємо, що відвідали наш сайт.


Склад кафедри

Шановні друзі!

 

Викладачі кафедри раді спілкуванню з педагогами-початківцями, заступниками директорів з питань початкової освіти, колегами.

Віримо в результативність нашого співробітництва.

 

           Кафедра початкової освіти є партнером "Міжнародної фундації науковців на освітян", здійснює міжнародне співробітництво на основі меморандуму на 2022-2027 р.р.

 

Мета діяльності структурного підрозділу:

 

     Забезпечення якісного підвищення кваліфікації вчителів початкових класів і вихователів груп подовженого дня (у т.ч. з тимчасово окупованих територій), максимальне забезпечення їх потреб у розвитку відповідних професійних якостей, загальних і фахових компетентностей.

 

Основні завдання на 2024 рік:

 1. Психолого-педагогічна підтримка педагогів області під час війни  та у повоєнний час.
 2. Науково-методичний супровід упровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти.
 3. Організація  та здійснення освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, вихователів груп подовженого дня в початковій школі (за основною та другою спеціалізацією) відповідно до рівня світових стандартів.
 4. Удосконалення якості викладання; форм, методів, навчально-методичної бази для категорій педагогічних працівників, що забезпечуються кафедрою.
 5. Консультування педагогів області (у т.ч. з тимчасово окупованих територій) з проблем їх професійного розвитку.
 6. Організація та проведення тренінгів, науково-методичних семінарів, майстер-класів, круглих столів тощо в міжкурсовий період.
 7. Вивчення, узагальнення й розповсюдження досвіду роботи кращих учителів області, допомога в підвищенні рівня їх педагогічної майстерності.
 8. Розвиток інформаційно-ресурсної, науково-методичної, матеріально-технічної бази кафедри.      

Проблемна тема:

     Розвиток професійної компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти.

      

      Пріоритетні напрями роботи:

 1. Кафедра здійснює організаційно-методичний супровід та науково-методичне забезпечення проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Запорізької області, закріплених за нею профілів.
 2. Кафедра розробляє освітні програми курсів підвищення кваліфікації, забезпечує якісне й ефективне виконання навчально-тематичних планів і програм.
 3. Викладачі кафедри згідно з планами інституту проводять лекційні семінарські, практичні, лабораторні та інші види навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації, факультетах перепідготовки, у міжкурсовий період підвищення кваліфікації.
 4. На кафедрі готуються матеріали та здійснюється вхідне та вихідне тестування слухачів, організується і проводиться педагогічна практика, забезпечується керівництво самостійною роботою слухачів.
 5. Кафедра здійснює науково-теоретичний супровід міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень, конкурсів тощо), які проводяться в Запорізькій області.
 6. Викладачі кафедри рецензують матеріали досвіду роботи й конкурсних робіт педагогічних працівників Запорізької області, творчі курсові проєкти слухачів курсів підвищення кваліфікації, автореферати дисертаційних досліджень або інші матеріали, що надходять до інституту.
 7. Викладачі кафедри готують і видають матеріали в наукових, науково-методичних, методичних, педагогічних та фахових виданнях.
 8. Кафедра веде науково-дослідну та науково-методичну роботу, розробку актуальних проблем підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів, закріплених за нею; упровадження в практику результатів наукових досліджень, інноваційних педагогічних технологій; організацію пошукової та експериментальної роботи з метою реалізації власних розробок, надання допомоги колективам навчальних закладів, установ, експериментальних майданчиків; розробку та вдосконаленню навчальних, навчально-тематичних планів, програм підвищення кваліфікації та перепідготовки категорій педагогічних працівників, закріплених за кафедрою, спецкурсів і семінарів з освоєння інноваційних педагогічний технологій; розробку комплексу науково-методичного забезпечення навчання слухачів у процесі курсової перепідготовки та самоосвіти; підготовку та рецензування навчальних та науково-методичних посібників освітян області; підготовку наукових доповідей, повідомлень, рецензування наукових матеріалів, дисертацій, монографій; організацію та проведення спільно з іншими підрозділами науково-практичних семінарів, наукових конференцій різного рівня та інших заходів; здійснення власних науково-дослідних проєктів, участь у науково-дослідних проєктах інших організацій за умови узгодження з ректором Інституту.
 9. Кафедра бере участь у всіх громадських заходах інституту.
 10. Кафедра підтримує зв’язки та обмінюється інформацією з іншими підрозділами інституту, з кафедрами інших вузів, творчими асоціаціями педагогічних працівників.

Тренінги кафедри початкової освіти на 2024 н.р.


"Академічна доброчесність: вимоги, структура, дієвість" (для педагогічних працівників та управлінських кадрів), тренер -

Варецька О.В., д.п.н., професор

 

"Розвиток соціальної компетентності  учня в контексті НУШ" (для вчителів закладів освіти), тренер - Варецька О.В. д.п.н., професор

 

 "Формування підприємливості та фінансової грамотності учнів в контексті НУШ" (для вчителів закладів освіти), тренер - Варецька О.В., д.п.н., професор


"Наставницька діяльність та супервізія в закладах освіти в початковій школі" (для педагогічних працівнків ЗЗСО), тренери -

Нікулочкіна О.В., к.п.н., доцент;

Мельник О.М., к.п.н., доцент

"Дистанційне навчання та цифрові онлайн-інструменти: практичний аспект у початковій школі" (для вчителів початкових класів, вихователів груп подовженого дня ЗЗСО),

тренери - Нікулочкіна О.В., к.п.н., доцент;

Гуркова Т.П., к.п.н., доцент

 

"Нова українська початкова школа" (для вчителів початкових класів (1-2 клас), тренери - 

Нікулочкіна О.В., к.п.н., доцент;

Гуркова Т.П., к.п.н., доцент;

Мельник О.М., к.п.н., доцент;

Покрова С.В., к.п.н., доцент 

 


Нова українська школа: відповідаємо на виклики" (для вчителів початкових класів (3-4 клас), тренери -

 Нікулочкіна О.В., к.п.н., доцент;

Гуркова Т.П., к.п.н., доцент;

Мельник О.М., к.п.н., доцент

Покрова С.В., к.п.н., доцент