Вас вітає кафедра початкової освіти!

 

Дякуємо, що відвідали наш сайт.


Склад кафедри

 

 

 

Шановні друзі!

 

Викладачі кафедри раді спілкуванню з педагогами-початківцями, заступниками директорів з питань початкової освіти, колегами.

Віримо в результативність нашого співробітництва.

 

           Кафедра початкової освіти є партнером "Міжнародної фундації науковців на освітян", здійснює міжнародне співробітництво на основі меморандуму на 2022-2027 р.р.

 

Мета діяльності структурного підрозділу:

 

       Підготовка вчителів початкової школи області до впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти.

 

Основні завдання на 2022 рік:

 

  1. Професійний розвиток учителів початкової школи області, їх здатності до постійного творчого пошуку.
  2. Організація освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня в початковій школі (за основною та другою спеціалізацією) відповідно до рівня світових стандартів.
  3. Удосконалення якості викладання; форм, методів, навчально-методичної бази для категорій педагогічних працівників, що забезпечуються кафедрою.
  4. Участь у міжнародних програмах професійного розвитку педагогів.
  5. Організація та проведення тренінгів, науково-методичних семінарів, майстер-класів, круглих столів тощо.
  6. Розвиток наукового співробітництва між кафедрою й іншими підрозділами інституту, науково-дослідними установами, спорідненими кафедрами інших ВНЗ, загальноосвітніми навчальними закладами області в навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі.
  7. Вивчення, узагальнення й розповсюдження досвіду роботи кращих учителів області, допомога в підвищенні рівня їх педагогічної майстерності.
  8. Розвиток інформаційно-ресурсної, науково-методичної, матеріально-технічної бази кафедри.

Тренінги кафедри початкової освіти на 2022 н.р.


«Академічна доброчесність: вимоги, структура, дієвість» (для директорів, заступників директорів, педагогів ЗЗСО, ЗДО), тренер - Варецька О.В., д.п.н., професор

"Педагогічна майстерність профілактики и розв'язання конфліктів у початковій школі" (для вчителів початкових класів ЗЗСО, заступників директорів, вихователів ГПД), тренери - Варецька О.В. , д.п.н., професор, Хаустова О.В. к.п.н., доцент

"Тренінг професійно-творчого розвитку вчителя початкових класів" (для в вчителів початкових класів ЗЗСО, заступників директорів, вихователів ГПД), тренери - Варецька О.В., д.п.н., професор, Хаустова О.В. к.п.н., доцент


«Стратегії розвитку критичного мислення учнів початкової школи» (для вчителів початкової школи ЗЗСО, асистентів учителів, вихователів ГПД), тренери - Варецька О.В., д.п.н., професор, Хаустова О.В., к.п.н., доцент

 


«Духовно-економічне виховання молодших школярів на основі курсу "Початки економіки» (для вчителів початкових класів (інших спеціальностей, які викладають "Початки економіки"), тренери - Варецька О.В., д.п.н., професор, Хаустова О.В., к.п.н., доцент


«Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів Нової української школи» (для  заступників директорів ЗЗСО), тренер - Покрова С.В., ст. викладач


"Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи та учня в контексті НУШ" (для вчителів початкових класів ЗЗСО), тренери - Варецька О.В. д.п.н., професор, Хаустова О.В., к.п.н., доцент

 


 

"Педагогіка емпауерменту - основа організації освітнього процесу в НУШ" (для вчителів початкових класів ЗЗСО, заступників директорів, вихователів ГПД), тренер - Мельник О.М, к.п.н., доцент

 

 


 

 

"Технології конструювання інструментарію формувального оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи" (для вчителів початкових класів ЗЗСО, заступників директорів, асистентів учителів), тренер - Покрова С.В., ст. викладач


 

"Тренінг розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителя початкових класів" (для вчителів початкових класів ЗЗСО, заступників директорів, вихователів ГПД), тренери - Варецька О.В., д.п.н., професор, Хаустова О.В. к.п.н., доцент 


«Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів» (для вчителів початкових класів ЗЗСО, заступників директорів, вихователів ГПД), тренери - Мельник О.М. к.п.н., доцент, Петрик О.В., ст. викладач